Štatistický lexikón obcí Slovenskej republiky 2002 : Podľa územného a správneho usporiadania k 31. 12. 2002 a výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov k 26. máju 2001 / Štatistick zahl. - Perfekt, Bratislava, 2003.
ISBN 80-8046-228-3
308 - štatistika - lexikóny - Slovenská republika - obce
voľná K98366 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ