Knieža bledých tvárí / Karl May , Milan Krankus prel., Milica Doláková ilustr. - Epos, Ru‘omberok, 2007.
ISBN 8-80-89191-62-8
literatúra švajčiarska - romány dobrodružné
Pentalógia:1.Derviš 2. Kráľovná púšte 3. Kniža bledých tvárí 1-2-3
voľná K98376 D
voľná K98377 ML
voľná K98378 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ