Ostrov Tambuktu / Marko Marčevski , Gusta Baricová prel., Juraj Deák ilustr. - Mladé letá, Bratislava, 1974.
Edícia Stopy
literatúra bulharská - romány dobrodružné
K41597 MC
voľná K92178 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ