Organická chémia / Ján Jansa - Slovenské vydavatežstvo technickej literatúry, Bratislava, 1957.
skriptá vysokoškolské - chémia organická - zlúčeniny - deriváty - uhžovodíky - alkoholy - étery - kyseliny - sacharidy - močovina - priemysel kvasný - aldehydy - ketóny - tuky - mydlo - papier - výbušniny - výroba liehu - výroba piva - výroba vína - výroba kvasníc - bielkoviny - benzén - fenoly - farbivá organické - hmoty umelé - 547
vožná K98423 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ