Kuchyň / Emanuela Kittrichová - SNTL, Praha, 1990.
Edícia Knižnice domova
ISBN 80-03-00602-3
643 - kuchyne - história - hygiena - osvetlenie - stolovanie - zariadenia kuchynské - technika - spotrebiče elektrické - zariaďovanie - zariaďovanie bytu - textil - textil bytový - farby
voľná K84789 D
voľná K84790 D
voľná K98425 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ