Ruština 1 : pre 3. ročník tried s rozšíreným vyučovaním ruského jazyka v ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským / Ruštin zahl. - Slovenské pedagogické nakladatežstvo, Bratislava, 1983.
učebnice jazykové - ruština - 801
vožná K98449 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ