Dětská prostituce / Eva Vančíková - Grada Publishing, Praha, 2007.
ISBN 8-80-247-2218-4
176.5 - prostitúcia - prostitúcia detská - dejiny - zneužívanie sexuálne - drogy - príčiny - prevencia - práva sexuálne - obchod s bielym mäsom - obchodovanie s ľuďmi
voľná K98477 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ