Diktáty a pravopisné cvičenia : Pre žiakov druhého stupňa ZŠ a osemročných gymnázií / Terézia Lampartová - Príroda, Bratislava, 2006.
ISBN 80-07-01417-9
801 - knihy náučné pre deti - jazyk slovenský - diktáty - cvičenia pravopisné
vožná K98489 ML
K98490 MC

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ