Inšpirácie pre šikovné ruky / Baška Mydlíková - Príroda, Bratislava, 2001.
ISBN 80-07-00851-9
746 - rady praktické - Vianoce - jar - Veľká noc - postupy pracovné - prílohy strihové - inšpirácie - práce - práce ručné - príručky - príručky praktické - doplnky - doplnky bytové - strihy
voľná K98493 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ