Cvičme v rytme Luny : Zdravý pohyb v súlade s lunárnymi a prírodnými rytmami / Johanna Paunggerová , Thomas Poppe , Magda Spillerová prel., Květoslav Spiller prel. - Media Klub, Bratislava, 2002.
ISBN 80-551-0283-X
cvičenia - Luna - pohyb - zdravie - postavenie Mesiaca - starostlivos o telo - 796
vožná K98501 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ