O mindrákoch a kráse : ...s úsmevom aj vážne / Lucia Kollárová - Infopress, Bratislava, 2007.
ISBN 8-80-85402-86-5
príbehy humoristické - 176 - žena moderná - problémy ženské - móda - obliekanie - vyznania - dospievanie - starnutie - krása
voľná K98549 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ