Problematické situace v péči o seniory : Příručka pro zdravotnické a sociální pracovníky / Martina Venglářová - Grada Publishing, Praha, 2007.
ISBN 8-80-247-2170-5
staroba - starostlivosť ošetrovateľská - starostlivosť sociálna - poruchy duševné - agresivita - sexualita - príručky praktické - starostlivosť ústavná - syndróm vyhorenia/burnout efekt - vyhasínanie - seniori - starostlivosť zdravotná - demencia - komunikácia - supervízor - 616-083
voľná K98584 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ