Chovanica / Terézia Vansová - Tatran, Bratislava, 1973.
Edícia Hviezdoslavova knižnica
literatúra slovenská - novely o ženách
neznáma K38363 D
voľná K38364 D
K38365 D
voľná K92192 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ