Gorily, opice, ľudoopy / Ian Redmond , Róbert Kadaši prel. - Fortuna Libri, Bratislava, 2007.
Edícia Vidieť-poznať-vedieť
ISBN 8-80-89144-92-1
599 - knihy náučné pre deti - zvieratá - gorily - opice - ľudoopy
voľná K98610 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ