Ostrov / Victoria Hislopová , Jana Holková prel. - Ikar, Bratislava, 2008.
ISBN 8-80-551-1598-6
literatúra americká - romány ženské - príbehy ľúbostné - príbehy tajomné - malomocenstvo - Grécko
voľná K98621 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ