Laboratórne hodnoty : Ako pochopiť výsledky vyšetrení a zlepšovať ich výsledky / Dietlinde Burkhardtová , Ján Zaťko prel. - NOXI, Bratislava, 2007.
ISBN 8-80-89179-59-6
616 - rozbory laboratórne - medicína - obraz krvný - krv - hormóny - systém imunitný - metabolizmus - látky minerálne - srdce - obličky - výživa - bielkoviny
voľná K98635 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ