Cholesterol : Prirodzená regulácia hodnôt krvného tuku / Ralf Meier , Ján Zako prel. - NOXI, Bratislava, 2007.
ISBN 8-80-89179-66-4
výživa - cholesterol - tuky - vlákniny - pohyb - recepty - oleje - olej sójový - 613.2 - strava zdravá - alkohol - káva - cesnak
vožná K98636 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ