Rodičovstvo je veda : Praktická príručka o spánku, plači, hre a budovaní citovej rovnováhy pre život / Margot Sunderlandová , Alena Redlingerová prel. - Ikar, Bratislava, 2007.
ISBN 8-80-551-1609-9
príručky praktické - rodičovstvo - dieťa - plač - spánok - správanie - disciplína - autizmus - hyperaktivita - drogy - depresia - násilie domáce - empatia - emócie - city - energia - frustrácia - fajčenie - hormóny - hry - ignorácia - jazyk - reč - jóga - komunikácia - krutosť - ľahostajnosť - masáže - nuda - priateľstvo - psychika - rodina - radosť - sebaúcta - sebectvo - strach - stres - šikanovanie - myslenie - vitamíny - minerály - vreckové - správanie - žiaľ - tresty - dojčenie - 613.95 - emulgátory - éčka(emulgátory)
voľná K98649 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ