V ohrození života / Javier Vendrell Covisa , Veronika Pokorná prel. - SPN - Mladé letá, Bratislava, 0.
ISBN 8-80-10-01178-0
zdravie - ohrozenie osobné - otravy - hnačka - vracanie - hemoroidy - popáleniny - epilepsia - úrazy - hypotermia - omrzliny - rany - krvácanie - pohryznutie - uštipnutie - besnota - alergie - čísla telefónne - prvá pomoc - 614.8 - žieraviny - zlomeniny - resuscitácia - tlak krvný - cukrovka
voľná K98650 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ