Bulimie : Jak bojovat s přejídáním / František D. Krch - Grada Publishing, Praha, 2008.
ISBN 8-80-247-2130-9
613.25 - bulímia - príručky praktické - potrava - poruchy príjmu potravy - strach - strava zdravá - prejedanie - stolovanie - depresia - cvičenia - jedlo zdravé - priatežstvo - život sexuálny - alkohol - anorexia mentálna - výživa - sebapoškodzovanie
vožná K98658 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ