Etika v podnikatelském prostředí / Zdeněk Dytrt - Grada Publishing, Praha, 2006.
ISBN 80-2471589-9
176 - etika - podnikanie - vodcovstvo - aktivity podnikateľské - integrita firmy - identita firmy - perspektívy - zdroje ľudské - osobnosť manažéra - vzdelávanie - manažment - fluktuácia - E-learning - knižnice digitálne - etika podnikania
voľná K98659 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ