Malomestské rozprávky / Janko Jesenský - Tatran, Bratislava, 1966.
Edícia Hviezdoslavova knižnica
literatúra slovenská - poviedky
neznáma K22372 ML
voľná K24191 D
voľná K24192 ML
neznáma K26030 ML
K26032 MC
voľná K90969 D
voľná K92200 D
voľná K99086 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ