Príznaky chorôb a ich rozpoznávanie : Domáca príručka diagnóz / Gizela Rauchová-Petzová , Ján Zaťko prel. - NOXI, Bratislava, 2008.
ISBN 8-80-89179-68-8
choroby - príznaky - diagnostika - bolesti psychické - bolesti - horúčka - potenie - spánok - poruchy spánku - smäd - závraty - depresia - agresivita - poruchy pozornosti - znamienka materské - choroby kožné - vlasy - zrak - hnačka - zápcha - moč - 61
voľná K98730 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ