Patológia / Ivan Slugeň - Osveta, Martin, 1998.
Edícia Učebnice pre stredné zdravotnícke školy
ISBN 80-8063-011-9
616 - patológia - história - choroby - príčiny chorôb - nádory - chyby vývinové - krv - orgány zmyslové - patológia plodu - pigmentácia - zápaly - nádory - teratológia - trombóza žíl - embólia - ateroskleróza - koža - patológia všeobecná - patológia špeciálna
voľná K98751 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ