Psychológia a pedagogika / Ján Šútovec - Osveta, Martin, 1994.
Edícia Učebnice pre stredné zdravotnícke školy
ISBN 80-217-0575-2
159 - psychológia - pedagogika - učebnice stredoškolské - psychika - dedičnos - systém sociálny - nevedomie - vedomie - správanie - osobnos - záujmy - charakter - vôža - svedomie - temperament - pozornos - pocity duševné - myslenie - pamä - city - obdobia vývinové človeka - prostredie sociálne - empatia - komunikácia - socializácia - rodina - zdravotníctvo - psychológia zdravotnícka - pedagogika zdravotnícka - ošetrovatežstvo
vožná K98752 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ