Škola rozvíjania emocionálnej inteligencie žiakov : Vybrané výsledky práce učitežov a školských psychológov v humanistickej alternatívnej Škole priatežského partnerstva / Eva Gajdošová , Gabriela Herényiová - Príroda, Bratislava, 2002.
ISBN 80-07-01177-3
vzdelávanie - psychológia humanistická - školy alternatívne - spolupráca školy s rodinou - vzahy sociálne - vožba povolania - správanie - šikanovanie - inteligencia emocionálna - rozvíjanie inteligencie - efektívnos alternatívnej školy - psychológ - 37
vožná K98773 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ