Podnikové hospodárstvo / MikulᚠSedlák - Iura Edition, Bratislava, 2007.
Edícia Ekonómia
ISBN 8-80-8078-093-7
338 - hospodárstvo podnikové - podnikanie - podniky - typológia podnikov - zdroje žudské - faktory výrobné - nákup - zásobovanie - výroba - predaj - inovácia - náklady - ceny - financie - hospodárenie
vožná K98789 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ