Forezná psychológia : pre psychológov, právnikov, lekárov a iné pomáhajúce profesie / Anton Heretik - Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, 2004.
ISBN 80-10-00341-7
159 - psychológia - psychológia forezná - história - delikvencia - personalistika policajná - metódy vyšetrovacie - zlyhanie sociálne - poruchy psychické - retardácia - retardácia mentálna - demencia - epilepsia - psychóza - látky psychotropné - kriminalita - alkohol - drogy - hráčstvo patologické - kriminalita sexuálna - homosexualita - agresivita - činnosť trestná - vraždy - samovraždy - delikvencia Rómov - cudzinci - viktimológia(veda o obeti) - tresty - výkon trestu - recidíva - prevencia
vypožičaná K98793 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ