Rastliny pre zdravie : Kniha o liečivých rastlinách a fytoterapii / George D. Pamplona-Roger , Dominika Matisová prel. - Advent Orion, VrŁtky, 2006.
Edícia Život a zdravie
ISBN 8-80-8071-097-2
rastliny liečivé - fytoterapia - použitie rastlín - choroby - liečenie rastlinami - 633.88
voľná K98818 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ