Nové účtovníctvo neziskových organizácií v praxi / Viera Laszová - Epos, Bratislava, 2008.
ISBN 8-80-8057-747-6
účtovníctvo - organizácie neziskové - účtovanie - softvér - pozemky - zásoby - účty finančné - vzahy zúčtovacie - hospodárenie - náklady - výnosy - uzávierka - 336
vožná K98833 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ