Poďte s nami do prírody / Minna Laceyová , Elena Guričanová prel., Stephen Cartwright ilustr. - Perfekt, Bratislava, 2008.
Edícia Chceš vedie viac?
ISBN 8-80-8046-385-4
knihy náučné pre deti - príroda - lisovanie kvetov - vtáky - zvieratá - stromy - 58/59
vožná K98841 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ