Kapitán Žralok : Ostrov pokladov a morský drak / Jutta Langreuterová , Eva Melichárková prel., Silvio Neuendorf ilustr. - Ikar, Bratislava, 2008.
ISBN 8-80-551-1524-5
literatúra švajčiarska - knihy pre deti - príbehy dobrodružné - piráti
vožná K98842 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ