Vyhorení / Andreas Eschbach , Jozef Zelizňák prel. - Ikar, Bratislava, 2008.
ISBN 8-80-551-1547-4
literatúra švajčiarska - romány sci-fi - hžadanie ropy - pominutežnos prírodných zdrojov
K98853 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ