Rozprávky z Javorovej doliny / Anton Rákay , Karol Arbet ilustr. - Knižné centrum, ’ilina, 1998.
ISBN 80-8064-012-2
literatúra slovenská - rozprávky o zvieratkách - rozprávky autorské
Rozprávky pre najmladších čitatežov.
vožná K91536 ML
K91537 MC
vožná K91538 Mo

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ