Po stopách konfliktov / Martin Rajec - Ikar, Bratislava, 2008.
ISBN 8-80-551-1663-1
spravodajstvo vojenské - reportér TA3 - informácie spravodajské - príbehy skutočné - 355 - Pakistan - Afganistan - Irak - Gruzínsko - Libéria - Izrael - Konžská dem. republika
vožná K98855 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ