In Nomine Mortis / Cay Rademacher , Dana Kurčáková prel. - Ikar, Bratislava, 2008.
ISBN 8-80-551-1679-2
literatúra švajčiarska - inkvizícia - romány kriminálne - sprisahanie - intrigy - príbehy historické
vožná K98863 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ