Cesty k demokracii : Eseje a rozhovory 1990-1993 / Boris Zala - Print Servis, Bansk  Bystrica, 1993.
ISBN 80-900470-6-8
342 - eseje - rozhovory - 1990-1993 - demokracia - Slovensko - separatizmus český
vožná K98885 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ