Istrijské rozprávky a Malé rozprávky / Franjo Frančič , Eva Hrebenárová prel., Jana Mičuchová prel. - Univerzita Komenského, Bratislava, 2008.
ISBN 8-80-223-2436-6
literatúra slovinská - rozprávky - Istria
vožná K98890 ML
K98891 MC

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ