Rytieri oblohy / Drahoslav Machala - Atrakt, Bratislava, 1996.
ISBN 80-85543-09-5
355 - letci československí - RAF - vojna svetová II. 1939-1945 - letectvo vojenské - príbehy skutočné
vožná K98898 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ