Strom v srdci / Kim Edwardsová , Jana Kantorová-Báliková prel. - Tatran, Bratislava, 2008.
ISBN 8-80-222-0545-0
literatúra americká - romány spoločenské - príbehy skutočné - príbehy citové - syndróm Downov - dvojičky
vožná K98905 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ