Podnikanie : Podnikanie a etika / Ján Mráz - Mráz, Prievidza, 2006.
ISBN 80-969545-3-9
338 - podnikanie - etika - ekonomika - spoločnosť - trh - Slovensko - morálka - manažéri - chovanie ľudské - kultúra - bankovníctvo - prostredie životné - správa verejná - doprava - tradícia etická - kódex etický
voľná K98920 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ