Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2008 : Vybrané účtovné prípady / Terézia Urbanová - Regionálne vzdelávacie centrum, Nitra, 2008.
účtovníctvo - účtovanie - 336 - samosprávy
PRE UČTOVNÍČKU MsK HA
voľná K98924 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ