Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež : Do roku 1960 / Ondrej Sliacky - Literárne informačné centrum, Bratislava, 2007.
ISBN 8-80-
82 - literatúra slovenská - dejiny literatúry - literatúra pre mládež
voľná K98961 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ