Pozvanie do znalostnej spoločnosti / Jozef Kelemen , kol - Iura Edition, Bratislava, 2007.
Edícia Ekonómia
ISBN 8-80-8078-149-1
spoločnosť - kultúra - umenie - spoločnosť znalostná - kybernetika - počítače - systémy znalostné - poznatky - ekonomika znalostná - manažment znalostný - dáta - systém diagnostický - ekonomika digitálna - učenie empirické - spoločnosť informačná - život umelý - vzdelávanie - 338
voľná K98966 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ