Didaktika / Ivan Turek - Iura Edition, Bratislava, 2008.
Edícia Ekonómia
ISBN 8-80-8078-198-9
37 - pedagogika - didaktika - proces vyučovací - technika didaktická - skúšanie - hodnotenie - testy didaktické - štýly učebné - kompetencie učiteľa - typológia učebných štýlov - zručnosť - osobnosť učiteľa - sebareflexia - Brainstorming - pomôcky učebné - technika didaktická - kvalita vzdelávania - vyhorenie
voľná K98967 D
voľná K102717 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ