Globalistika : Poznávanie a riešenie problémov súčasného sveta / Koloman Ivanička - Iura Edition, Bratislava, 0.
Edícia Ekonómia
ISBN 80-8078-028-5
politika - globalistika - globalizácia - civilizácia - integrácia svetová - pokrok sociálny - - 327 - politika zahraničná - integrita - problémy svetové
voľná K98968 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ