Personálny manažment / Anna Kachaňáková , Oľga Nachtmannová , Zuzana Joniaková - Iura Edition, Bratislava, 2008.
Edícia Ekonómia
ISBN 8-80-8078-192-7
338 - ekonomika - manažment personálny - plánovanie personálne - analýza práce - vzdelávanie - hodnotenie - odmeňovanie - vzťahy pracovné - kultúra organizačná - získavanie zamestnancov - získavanie pracovníkov - miesta pracovné - vzdelávanie - vzdelávanie zamestnancov - vzdelávanie pracovníkov
voľná K98971 D
vypožičaná K103210 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ