Všeobecný prehľad na prijímacie skúšky na vysoké školy / Peter Zmeko - Slovenský inštitút vzdelávania, Bratislava, 2008.
ISBN 8-80-969289-2-7
školy vysoké - skúšky prijímacie - prehľad abecedný - prehľad všeobecný - dejiny svetové - dejiny slovenské - panovníci - organizácie medzinárodné - filozofia - ekonómia - sociológia - psychológia - právo - divadlo - literatúra - umenie - hudba - politológia - Súd ústavný - 37
voľná K98972 D
voľná K101482 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ