Teória výchovy : Vybrané kapitoly / Ľudovít Višňovský - Univerzita Mateja Bela, Bansk  Bystrica, 1998.
pedagogika - učebnice vysokoškolské - teória výchovy - výchova mravná - osobnosť učiteľa - výchova rodinná - 37 - FOTOKÓPIA! - proces výchovný - metódy výchovné - etika - morálka - disciplína - diagnostika pedagogická - prózy lyrické - funkcia rodiny - manželstvo - rodičovstvo - osobnosť vychovávateľa - učiteľ triedny
F O T O K O P I A
voľná K99001 D
voľná K102744 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ