Školská hygiena : Učebná pomôcka pre študujúcich na pedagogických učilištiach / Ján Mihál prel., Školsk zahl. - Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, 1953.
Edícia Knižnica pedagogických spisov
hygiena školského prostredia - otužovanie - hygiena budov - mikroklíma - vetranie - vykurovanie - osvetlenie - choroby infekčné - 371
neznáma K5767 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ